فروردین 19, 1399
آناگرام چیست

اناگرام یا اینیاگرام چیست؟ معرفی تیپ های شخصیتی

می خواهیم در رابطه با موضوعی که برای همه اقشار جذابیت زیادی داشته و یکی از علمی ترین و جدید ترین متد ها برای شخصیت […]
فروردین 26, 1399
تیپ شخصیتی صلح طلب

تیپ شخصیتی کمالگرا و مصلح

تیپ شخصیتی یک : کمالگرا و مصلح دقیق ، ریزبین ، منظم ، اصلاح طلب ، جدی در کار ، با مسئولیت ، معنوی نگر […]
فروردین 26, 1399
تیپ شخصیتی دو

تیپ شخصیتی کمک کننده و بخشنده

تیپ شخصیتی دو : کمک کننده و بخشنده افرادی هستند که محبت زیادی می کند ، پول قرض می دهند ، دوستان زیاد پیدا می […]
فروردین 26, 1399
تیپ شخصیتی کمک کننده و بخشنده

تیپ شخصیتی موفق و بازیگر

تیپ شخصیتی ۳ : موفق و بازیگر شهرت طلب ، مدیر ، فعال و کاری ، هیجانی ، قدرت بیان قوی، رقابت طلب ، بازیگر، […]
فروردین 26, 1399
تیپ شخصیت 4 : فردگرا و رمانتیک

تیپ شخصیتی فردگرا و رمانتیک

تیپ شخصیتی ۴ : فردگرا و رمانتیک خلاق ، هنرمند ، احساساتی شدید ، زود رنج ، هنر طلب ، لطیف ، درونگرا ، متفاوت […]
فروردین 26, 1399
تیپ شخصیتی 5 اناگرام (کاشف و محقق)

تیپ شخصیتی ۵ انیاگرام (کاشف و محقق)

ویژگی های تیپ شخصیتی ۵ اناگرام افراد با تیپ شخصیتی ۵ : دانش طلب، محقق، ناظر، منطقی، اهل مطالعه، جستجوگر، خردمند، اهمیت به کنترل احساسات، […]
فروردین 26, 1399
تیپ شخصیتی 6 اناگرام (وفادار و شکاک)

تیپ شخصیتی ۶ اناگرام (وفادار و شکاک)

تیپ شخصیتی ۶ اناگرام : وفادار و شکاک یکی از تیپ های شخصیتی انیاگرام، تیپ شخصیتی ۶ است که بسیار وفادار و در عین حال […]
فروردین 27, 1399
تیپ شخصیتی 7 اناگرام ماجراجو و خوش گذران

تیپ شخصیتی ۷ اناگرام (ماجراجو و خوش گذران)

اگر در خانواده و اطرافیانتان  کسانی را می شناسید که از این شاخه به آن شاخه می پرند و فعالیت ثابتی ندارند. ظاهر زندگی شان […]
فروردین 27, 1399
تیپ شخصیتی مدیر و چالشگر

تیپ شخصیتی ۸ اناگرام (مدیر و چالشگر)

تیپ شخصیتی ۸ اناگرام : مدیر و چالشگر  قدرت طلب و سلطه جو، رک گو، رئیس و رهبر،  شجاع، مغرور و با اعتماد به نفس […]
فروردین 27, 1399
تیپ شخصیتی 9 اناگرام

تیپ شخصیتی ۹ اناگرام (صلح طلب و میانجی)

تیپ شخصیتی ۹ : صلح طلب و میانجی تیپ شخصیتی ۹ اناگرام همیشه به دنبال راه میان بُر می باشد ، آرامش و راحتی برایش […]
فروردین 27, 1399
تیپ شخصیتی شما

آیا شما با شخصیت هستید؟

تیپ شخصیتی شما کدام است؟ آیا شما جزء افرادی هستید که که زود عصبانی میشود ؟ یا جزء افرادی هستید که خیلی احساساتی هستید و […]