اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹
جذب پول

به چه دلیل به خواسته هایم نمیرسم؟

قسمت اول ما ابتدا باید بدانیم که پول را برای انجام دادن چه کاری می خواهیم چون پول فقط می تواند یک ابزاری باشد برای […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹
متافور

متافور (قصه درمانی) برای کودک و نوجوان

متافور چیست ؟ مجموعه داستان هایی است که تاثیر مستقیم بر روی ضمیر ناخودآگاه ما دارد . در ذهن همه ما دو ساختار اصلی در […]